Az alábbi folyamatleírás és a szemléltető ábra azt a célt szolgálja, hogy átláthatóvá tegyük az innovációs kutatások tipikus menetét, a kapcsolatfelvételtől az együttműködési megállapodáson át az eredmények hasznosulásáig:
 

 • Kapcsolatfelvétel
 • A fejlesztési igények megismerése
 • Az együttműködés területeinek azonosítása
 • Kutatási alternatívák megfogalmazása
 • A Megbízó által megjelölt alternatíva kiválasztása
 • Részletes kutatási tematika készítése
 • Kutatási megállapodás megkötése
 • A kutatási program lefolytatása
     • Problémafeltárás, részletes elemzés
     • Fejlesztési opciók kidolgozása
     • Az opciók összehasonlítása, kritikaiértékelése
     • Műszaki, gazdasági, környezeti és jogi feltételek illesztése
     • A legkedvezőbb javaslatok megoldási részleteinek kidolgozása
     • Kísérlet, gyakorlati tesztüzem
 • Kutatási nyilvántartás készítése
 • Kutatási beszámolók leadása
 • Lektori jelentések
 • Értékelések