Az innováció fogalma

A kutatás-fejlesztés eredményeként megszületett új termékek, szolgáltatások, eljárások, módszerek, rendszerek gazdasági bevezetése illetve elterjesztése a piacon. Az innováció a hatékonyság növelésének és a piaci terjeszkedésnek fontos eszköze.

 

Az innovációs járulék

Az innovációs járulék alapja a vállalkozás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. (Megegyezik az iparűzési adó alapjával.) Az innovációs járulék mértéke 0,3%.

 

Innovációs járulék-fizetési kötelezettség

A járulék megfizetésére kötelezett a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó társaság, kivéve a 2004. évi XXXIV. törvény szerinti kis- vagy mikrovállalkozás.

 

Bevallás és befizetés

A járulék-kötelezettséget az előlegfizetés rendszerében kell teljesíteni. A járulékbevallás és a következő évi előlegbevallás határideje május 31. A járulékelőleg fi zetése negyedévenként történik, az alábbi ütemezésben: (1) április 20., (2) július 20., (3) október 20. és (4) január 20.


Mely kutatási-fejlesztési tevékenységek számolhatóak el?

A 2003. évi XC. törvény szabályozza, mely szerint a saját szervezetben végzett és a vásárolt (külsős) kutatás-fejlesztési tevékenység számolható el.

A vásárolt (külsős) tevékenységet végzők a következők lehetnek:

 • állami felsőoktatási intézmény
 • társadalmi szervezet
 • alapítvány, közalapítvány
 • közhasznú nonprofit gazdasági társaság
 • fejlesztési innovációs nonprofit közhasznú Kft.

 

A kutatási-fejlesztési tevékenység forrásai

 • A vállalkozás saját forrásai
 • A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból elnyert pályázati források
 • Az innovációs járulék terhére megvalósuló kutatás-fejlesztés

 

Példa

 • Egy járulékköteles vállalkozás éves nettó árbevétele: 1100 millió Ft
 • Az eladott árulk beszerzési értéke: 200 millió Ft
 • Közvetített szolgáltatások értéke: 60 millió Ft
 • Az anyagköltség: 90 millió forint

A járulék alap: 1100-(200%2060%2090)= 750 millió Ft
A járulék összege: 750*0,003= 2,25 millió Ft